Kenapa ramai usahawan tidak capai beberapa perkara?

1. Tidak ada hala tuju yang jelas tentang matlamat dan apa yang mereka mahu capai.

2. Tidak ada kejelasan (clarity) terhadap pekerja atau syarikat sendiri.

3. Cara berkomunikasi tidak sesuai digunakan kepada pekerja. Dan menyangka setiap pekerja memahami apa yang disampaikan.

Apabila pekerja tidak memahami matlamat syarikat, syarikat dan pekerja termasuk majikan, tidak ‘align’ bersama-sama.

Leave a Comment