Written by 1:02 pm Uncategorized

Brand Essence

Brand essence ini dilaung-laungkan ke setiap produk atau servis yang kita jual kepada pelanggan sehingga mereka rasakan essence tersebut hanya ada pada anda.

Contohnya :
“Nike: Authentic Athletic Performance,”
“Hallmark: Caring Shared,”
“Disney: Disneyworld, Magical Fun,”
“Starbucks: Rewarding Everyday Moments,”
“The Nature Conservancy: Saving Great Places.”

Essence juga boleh diterjemahkan menjadi slogan.
Contohnya seperti NIKE, keluarlah slogan “Just Do It”

Tetapi ada juga brand essence dan slogan menggunakan ayat yang sama, seperti brand The Nature Conservancy, iaitu “Saving Great Places.”

Kevin Keller, pakar brand dan penulis buku popular berkenaan dengan brand, Strategic Brand Management, mencipta perkataan “brand mantra”, yang mana sangat berkait rapat dengan brand essence.

Konsep “mantra” memperkukuhkan peranan brand essence dalam organisasi yang mana ia juga boleh ‘dirasakan’ dalam komunikasi dalam organisasi.

Menurut Kevin, ia juga akan menjelaskan apakah keunikan brand tersebut dan ia akan menjadi sesuatu yang selalu diingati.

Brand mantra perlu pendek, sesuatu yang baru, dan makna yang jelas.

Sebaik-baiknya, brand mantra itu boleh memberi makna secara personal dan berkaitrapat dengan seramai staff yang boleh.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Close