Written by 11:00 am Business Growth

Cara Membina Misi Syarikat

Misi dan visi bukan sekadar hiasan untuk ditayangkan kepada orang ramai tetapi ia merupakan identiti sesebuah syarikat yang menunjukkan siapakah anda. 

Ibu selalu tekankan pentingnya misi dan visi syarikat ni. Semua perkara yang anda lakukan dalam syarikat perlu selaras dengan misi dan visi. 

Staf-staf pun perlu mendalami dan menghayati misi dan visi syarikat kita supaya semua align dengan halatuju syarikat. Macam mana nak buat staf-staf kita menjiwai misi dan visi syarikat?

  1. Sampaikan visi dan misi dengan jelas dan konsisten: Pastikan semua kakitangan memahami visi dan misi organisasi, dan mengapa ia penting. Sampaikan maklumat ini dalam pelbagai cara, seperti melalui mesyuarat kakitangan, surat berita dan sesi latihan.
  1. Selaraskan tindakan dan keputusan dengan visi dan misi: Mengikat visi dan misi organisasi dengan kerja harian kakitangan, dan pastikan ahli kakitangan memahami bagaimana kerja mereka menyumbang kepada matlamat keseluruhan organisasi.
  1. Menggalakkan penyertaan dan maklum balas: Melibatkan kakitangan dalam pembangunan dan pelaksanaan visi dan misi. Galakkan mereka untuk berkongsi idea dan maklum balas mereka tentang cara organisasi boleh mencapai matlamatnya.
  1. Mengiktiraf dan memberi ganjaran kepada pekerja yang menyokong visi dan misi: Memberi ganjaran dan mengiktiraf pekerja yang menunjukkan komitmen terhadap visi dan misi organisasi, dan yang memberikan sumbangan penting untuk mencapai matlamatnya.
  1. Pastikan visi dan misi hidup dan relevan: Sentiasa ingatkan kakitangan tentang visi dan misi, dan bagaimana ia berkaitan dengan kerja mereka. Kemas kini visi dan misi mengikut keperluan untuk memastikan ia relevan dengan matlamat dan cabaran semasa organisasi.

Jangan syok sendiri ye. Misi dan visi perlu difahami semua kakitangan dari peringkat bawahan sehingga atasan barulah boleh menghidupkan misi dan visi tersebut menjadi realiti. Faham?

(Visited 23 times, 1 visits today)
Close