JANGAN GUNA GANTT CHART YANG LAMA DALAM DUNIA VUCA.

Gantt Chart selalu digunakan untuk merancang dan memantau pergerakan progress sesebuah projek/tugasan. Dalam dunia VUCA ini, untuk memastikan kejelasan, Ibu sarankan untuk menambah dan menggunakan keempat-empat perkara ini: (1) Responsible…