Inspirasi

Guru

Ibu yakin, Islam menuntut kita untuk menghormati, meraikan, menggembirakan serta menyantuni guru. GURU adalah insan yang sangat dimuliakan di dalam Islam dan diberi kedudukan yang tinggi sesuai dengan peranannya yang…