Bagaimana swot & tows membantu organisasi anda?

Ramai yang tahu tentang SWOT kan? Ramai pernah dengar. Masa zaman universiti dulu, belajar juga tentang SWOT kan? SWOT ialah satu analisa tentang Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan…