Author: ibuhanim

Blog Kategori Views: 7

IMPLIKASI STRATEGI PERANG HARGA.

Price war, atau perang harga, boleh memberi kesan buruk kepada peniaga yang menggunakan TikTok sebagai platform perniagaan mereka. Beberapa...

Read More

Blog Kategori Views: 1

ILMU KEPIMPINAN SAMA PENTING DENGAN SALES DAN MARKETING DALAM BISNES.

Berikut adalah beberapa sebab yang menunjukkan kepentingan ilmu kepimpinan berbanding ilmu pengiklanan dan penjenamaan sahaja: Pengaruh...

Read More

Blog Kategori Views: 6

TEKNIK G.R.O.W COACHING STAF.

“Grow coaching model” merupakan teknik bertanyakan soalan untuk memberangsangkan intelek orang lain. Dengan teknik ini, pekerja...

Read More

Blog Kategori Views: 4

RACUN DAN PENAWAR V.U.C.A.

VUCA   VUCA adalah satu zaman perubahan dunia yang juga memerlukan pemimpin untuk mengubah “ teknik kepimpinan dan pengurusan” yang...

Read More

Blog Kategori Views: 140

MEMIMPIN DALAM RECESSION

Memimpin pasukan semasa recession sangat mencabar, dan hanya kurang daripada 35% syarikat mengatakan mereka bersedia utk menghadapi...

Read More
Close